Bảo hiểm quyền sở hữu

Bất động sản là thị trường lớn nhất của quốc gia, khiến việc mua và bán bất động sản trở nên cần thiết cho sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những giao dịch này không bao giờ là không có rủi ro. Đó là lý do tại sao bảo hiểm quyền sở hữu đã bảo vệ các chủ nhà ở Mỹ trong hơn 125 năm.

Nó bao gồm những vấn đề tiêu đề phổ biến nào?

Mỗi tài sản đều có một lịch sử và lịch sử đó có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu và tận hưởng ngôi nhà của bạn. Tìm kiếm tiêu đề có thể giúp khám phá - và khắc phục - các khiếm khuyết về tiêu đề liên quan đến tài sản của bạn.

Sau đó, theo các điều khoản của hợp đồng, hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của chủ sở hữu của bạn có thể cung cấp sự bảo vệ khỏi các vấn đề về quyền sở hữu có thể được biết đến sau khi bạn đóng giao dịch của mình.

Các vấn đề về tiêu đề này có thể bao gồm những vấn đề như:

  • Lỗi trong hồ sơ công khai
  • Các khoản thế chấp không xác định
  • Hành động bất hợp pháp
  • Người thừa kế mất tích

Có những loại hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu nào?

Chi phí chốt giao dịch của bạn có thể bao gồm hai loại hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu, nhưng bạn có biết các hợp đồng này khác nhau như thế nào không?

Nếu Quý Vị đã từng thế chấp một ngôi nhà, rất có thể Quý Vị được yêu cầu mua một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu. Chính sách của người cho vay này (thường được gọi là chính sách cho vay) được yêu cầu bởi hầu hết các tổ chức cho vay như một cách để đảm bảo lợi ích bảo đảm của họ trong tài sản.

Chính sách này bảo vệ ngân hàng hoặc tổ chức cho vay khác miễn là họ duy trì lợi ích trong tài sản (thường là cho đến khi khoản thế chấp của bạn được thanh toán).

Tuy nhiên, với tư cách là người mua, bạn cũng muốn bảo vệ khoản đầu tư của mình - và các quyền sở hữu đi kèm với nó.

Đây là lý do tại sao bạn nên mua hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của chủ sở hữu, điều này sẽ bảo vệ quyền lợi của bạn với tư cách là chủ nhà miễn là bạn hoặc những người thừa kế của bạn có lợi ích trong tài sản.

Cả hai hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu không chỉ thanh toán các yêu cầu hợp lệ và phí pháp lý để bảo vệ chống lại các vấn đề quyền sở hữu ẩn, mà còn giúp giảm rủi ro sở hữu bằng cách cung cấp tìm kiếm quyền sở hữu kỹ lưỡng trước khi ban hành một trong hai hợp đồng.

Nếu Quý Vị đang cân nhắc tái cấp vốn khoản vay thế chấp của mình, Quý Vị có thể ngạc nhiên khi thấy rằng Quý Vị được yêu cầu mua hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của người cho vay mới.

Điều này là do chính sách của người cho vay chỉ cung cấp bảo hiểm cho vòng đời của khoản vay. Khi một ngôi nhà được tái cấp vốn, tuổi thọ của một khoản vay này kết thúc và một khoản vay khác bắt đầu. Do đó, chính sách của người cho vay mới đối với quyền sở hữu là bắt buộc.

Bởi vì chính sách của chủ sở hữu cung cấp bảo hiểm miễn là bạn hoặc những người thừa kế của bạn có quyền lợi trong tài sản, không cần phải mua hợp đồng bảo hiểm của chủ sở hữu mới khi tái cấp vốn.