Phá sản, thu hồi nợ và tịch thu tài sản

Trieu Law có thể xử lý tất cả các nhu cầu phá sản cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn ở Louisiana. Các luật sư nhân viên có trụ sở tại New Orleans của chúng tôi có thể giúp bạn lập kế hoạch cho giải pháp phá sản phù hợp cho tình huống cụ thể của bạn. 

Đôi khi, Chương 11 (đối với các công ty) hoặc 13 (đối với cá nhân) tổ chức lại là lựa chọn tốt nhất, đặc biệt nếu có một con đường khả thi để thanh toán. Những lần khác, thanh lý Chương 7 là con đường tốt nhất phía trước cho cả con nợ và chủ nợ. Đừng đợi cho đến khi quá muộn. Lập kế hoạch trước cho việc phá sản có thể là cách thông minh nhất để đi trước một tình huống đầy thách thức.

PHÁ SẢN THU HỒI NỢ VÀ TỊCH THU NỢ

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ thu hồi nợ ở Louisiana cho các công ty gặp phải tình trạng khách hàng không thanh toán mãn tính (hoặc thậm chí theo từng đợt). Đội ngũ của chúng tôi rất chuyên nghiệp, hiểu biết luật pháp và đối xử công bằng với tất cả các con nợ. Trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo kế hoạch trả nợ tốt nhất có thể cho bạn bằng cách cởi mở với con nợ về các lựa chọn của họ trong tương lai.

Cuối cùng, với việc tịch thu nhà là một phần không may trong cuộc sống hậu COVID, các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về cả việc tịch thu nhà do chủ nợ lãnh đạo và bào chữa cho việc tịch thu nhà do người vay lãnh đạo.

Chúng tôi biết rằng mọi tình huống đều khác nhau và làm việc với bạn để xác định con đường tốt nhất phía trước. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tránh bị tịch thu hoàn toàn bằng cách hòa giải đơn giản giữa các bên và tạo ra một kế hoạch thanh toán mới cho tài sản. 

Để biết thêm thông tin về phá sản, thu hồi nợ và tịch thu tài sản từ các luật sư nhân viên của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.