Gặp gỡ đội ngũ của chúng tôi

CONNIE TRIEU

Chủ sở hữu / Luật sư

Connie là chủ sở hữu và luật sư của Luật Trieu.
Đọc tiểu sử đầy đủ của cô ấy nhấn vào đây.

PAUL
LAMBERT

Luật sư

BRANDON MELERINE

Luật sư

Lee
SHARROCK ·

Luật sư

ANH
Làm

Paralegal

NHÀI
ĐẰNG

Thư ký / Trợ lý

HUNG
TRIỆU

Lễ tân / Trợ lý

LINH
PHƯƠNG

Hòa giải / Trợ lý pháp lý