ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CÁC PHƯƠNG PHÁP HAY NHẤT CỦA ALTA

Hiệp hội Quyền sở hữu Đất đai Hoa Kỳ (ALTA), nhóm ngành đại diện cho các công ty tiêu đề của Hoa Kỳ, đã tạo ra một tập hợp các Phương pháp hay nhất về kinh doanh để đáp ứng Đạo luật Dodd-Frank được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng và phản ánh hoạt động đúng đắn của các hoạt động của công ty tiêu đề.

Các phương pháp hay nhất về Công ty Bảo hiểm và Thanh toán Quyền sở hữu của ALTA là một chuẩn mực cho ngành thanh toán bất động sản và cho vay thế chấp. Chúng làm sáng tỏ mức độ chuyên nghiệp cao mà các thành viên ALTA tuân theo để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và giải quyết thế chấp.

Gần đây, các cơ quan quản lý, người tiêu dùng và nhà đầu tư đã gia tăng áp lực của họ đối với người cho vay để biết thêm về các nhà cung cấp dịch vụ mà họ hợp tác kinh doanh. Để giúp đáp ứng nhu cầu này, ALTA đã phát triển các phương pháp hay nhất để giúp các thành viên nêu bật các chính sách và thủ tục mà ngành thực hiện để bảo vệ người cho vay và người tiêu dùng trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm thanh toán bất động sản tích cực và tuân thủ.

Trieu Law tự hào đã vượt qua một cuộc sàng lọc nghiêm ngặt của Secure Title Solutions về việc tuân thủ các Phương pháp hay nhất này.

Bạn có thể tin tưởng Trieu Law để duy trì cam kết về quyền riêng tư, tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn ngành luôn thay đổi cho các hoạt động vượt trội.