seller services

Cho dù bạn đang bán tài sản đầu tiên của bạn hoặc bạn trăm, Luật Triệu có thể giúp bạn hiểu những gì có thể đã thay đổi kể từ khi bán cuối cùng của bạn, phối hợp các nhóm khác nhau tham gia vào quá trình bán hàng và thường làm việc với bạn và đại lý của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Từ người bán hàng có nhu cầu khác với người mua, Luật Triệu giúp họ để trả lời câu hỏi, chẳng hạn như:

  • Trong khoảng thời gian chờ đợi tôi tiếp tục nghe về là gì? Tại sao tôi không thể đóng ngày hôm nay?
  • Khi tiền trong check được trả lại?
  • Lúc nào tôi phải rời khỏi nhà trước khi ký giấy tờ bán nhà?

Liên lạc với chúng tôi với những câu hỏi cụ thể hoặc để bắt đầu bán tài sản của bạn ngày hôm nay.