legal services

Các đội chủ quyền Triệu tự hào về việc cung cấp các hướng dẫn pháp lý chính xác cho khách hàng của mình, cho dù vấn đề có trong nước (ly hôn, sự tiếp nối, kế hoạch bất động và ý chí), doanh nghiệp (điều lệ thành lập hoặc thỏa thuận hợp tác) hoặc tài sản có liên quan (chuyển chủ quyền).

Thông thường khách hàng của chúng tôi đến để sử dụng vì họ đang phải đối mặt với một vấn đề pháp lý và cần câu trả lời khách quan, rõ ràng và ngắn gọn cho những câu hỏi như:

  • Thành viên gia đình của tôi đã chết mà không có một ý chí. Ai nhận tài sản?
  • Tôi muốn mua hoặc bán tài sản của tôi. Tôi làm gì?
  • Tôi muốn bắt đầu một công ty mới. Tôi cần làm gì để xây dựng dự thảo?

Đối với tất cả những câu hỏi này và nhiều hơn nữa, hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận mở về tình trạng của mình và các bước tiếp theo mà làm cho ý nghĩa nhất đối với tình hình của bạn.