estate planning

Kế Hoạch Bất Động Sản tại Louisiana

Bạn có nhiều tài sản hơn bạn nghĩ và trong nhiều trường hợp, những người thừa kế của bạn phải tổ chức các công việc của bạn trong thời gian tới. Cách hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí để bảo vệ tài sản của bạn là hình thành một kế hoạch bất động sản.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tạo kế hoạch bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản, xe ô tô, đồ trang sức, đồ họa, đồ gỗ, đồ sưu tầm, tài khoản ngân hàng, tài khoản đầu tư và gia tài gia đình. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp tạo ra một kế hoạch mang lại cho bạn và người thừa kế của bạn sự an tâm.

Chúng tôi tạo các tài liệu ràng buộc pháp lý để xác định ai sẽ nhận được tài sản nào và theo phương thức nào. Nếu không có kế hoạch bất động sản như vậy, nhà nước có thể bước vào và ra các quyết định mà bạn sẽ không bao giờ có ý định thực hiện.
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về quy hoạch bất động sản.