buyer services

Người mua bất động sản hiện nay có thể nhanh chóng bị choáng ngợp bởi số lượng các yêu cầu thông tin, chính phủ quy định phức tạp và thách thức pháp lý từ ý chí tranh chấp hoặc bị mất di chúc.

Văn phòng Luật Triệu sẽ giúp bạn hiểu giao dịch của bạn, từ các cuộc gọi điện thoại đầu tiên chữ ký chính thức. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn bảo hiểm chủ quyền vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm rằng bất động sản mới có được của bạn sẽ không được vô cớ lấy từ bạn vì sai sót hoặc sơ suất.

Khi bạn đóng hồ sơ với Luật Triệu, chúng tôi giúp bạn hiểu:

  • Ai cần thông tin của tôi và tại sao?
  • Tại sao có quá nhiều thanh tra cần thiết
  • Tất cả các hình thức là gì? Không phải tôi chỉ cần đăng ký một cái gì đó như thế này?
  • Những khoảng thời gian chờ đợi tôi tiếp tục nghe về là gì? Tại sao tôi không thể đóng cửa ngày hôm nay?

Trên trang thông tin của chúng tôi bạn có thể tìm thấy các hợp đồng bán hàng thường được sử dụng để bạn có thể làm cho một đề nghị về sở hữu của bạn mà không cần chờ đợi trên cung cấp của người bán đầu tiên.

Ngoài ra, hãy sử dụng tính khấu hao tiên tiến của chúng tôi để hiểu những gì gốc, lãi và thuế thanh toán của bạn sẽ được cho tài sản được lựa chọn của bạn. Bạn thậm chí có thể chọn để có các bảng thanh toán kết quả gửi qua email cho bạn để sử dụng trong tương lai.

Liên lạc với chúng tôi với câu hỏi của bạn ngày hôm nay.