agent services

Đại lý bất động sản là những người bận rộn. Luật Triệu hiểu thực tế này của cuộc sống và làm việc chăm chỉ để giảm bớt công việc của bạn bằng cách cung cấp đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có được những điều đúng ngay lần đầu tiên.

Chúng tôi cung cấp các hợp đồng mua bán miễn phí tải về và thậm chí một máy tính khấu hao nâng cao để hiểu những gì gốc, lãi và thuế thanh toán của khách hàng sẽ được dành cho bất động sản mà họ đã chọn. Bạn thậm chí có thể có bảng thanh toán kết quả gửi đến khách hàng của bạn để sử dụng trong tương lai.