Hội Tiêu Đề Đất Mỹ, nhóm ngành công nghiệp đại diện cho các công ty tiêu đề của Mỹ, tạo ra một tập hợp các doanh nghiệp Best Practice (Thực Hành Tốt Nhất) trong phản ứng của Đạo Luật Dodd-Frank được thiết kế để bảo vệ riêng tư của người tiêu dùng và phản ảnh hoạt động thích hợp của hoạt động công ty tiêu đề.

Công ty Alta’s Title Insurance và Công ty Settlement Company Best Practice là một điểm chuẩn cho các ngành công nghiệp giải quyết bất động sản và cho vay thế chấp. Họ chiếu sáng chuyên nghiệp cao cấp mà thành viên ALTA theo để bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong bất động sản và giải quyết thế chấp.

Gần đây, nhà quản lý, người tiêu dùng và các nhà đầu tư đã tăng áp lực vào người cho vay để biết thêm về các nhà cung cấp dịch vụ mà họ làm kinh doanh với. Để giúp đáp ứng nhu cầu này, ALTA phát triển các thực hành tốt nhất để giúp các thành viên nổi bật chính sách và thủ tục để bảo vệ những người cho vay và người tiêu dùng để đảm bảo một kinh nghiệm giải quyết bất động sản tích cực và tuân thủ.

Triệu Law tự hào đã thông qua một sàng lọc nghiêm ngặt bởi Secure Title Solutions tiêu đề an toàn cho phù hợp với các thực hành tốt nhất.

Bạn có thể tin tưởng Triệu Law sẽ giữ quyền riêng tư của bạn, phù hợp với các tiêu chuẩn của ngành luật và luôn thay đổi cho các hoạt động vượt trội.